SVETE MISE OD 17.10.2020

NA SVETE MISE MOŽE DOĆI SAMO 30 LJUDI

Nažalost još uvijek traje corona. Isto tako i mjere kojih se trebamo pridržavati. One su još strožije. Jedna od tih mjera je da je maksimalno dopustiv broj prisutnih 30-ero ljudi. Potrebne su prijave za svaku nedjelju. Potrebne su prijave za svetu misu i u Amsterdamu i u Rotterdamu.  U Amsterdamu ostalo je isto vrijeme i isto mjesto gdje se slavi sveta misa. Samo je brojka prisutnih nova.
Isto tako mijenjamo mjesto slavljenja u Rotterdamo. Od ove nedjelje, dakle od 18. listopada 2020 sveta misa je u crkvi u Bergschenhoeku.

SVETA MISA JE U 13.00 SATI NA ADRESI:

Smitshoek 122 , 2661 CK Bergshenhoek
Svaka misa se snima i može se takodje slušati na web stranici
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10894

Napominjemo da je potrebno poštivati odredbe koje su sveopće i koje vrijede za sve biskupije Katoličke crkve u Nizozemskoj. Mi ćemo također poštivati te odredbe.

 1.  Broj ljudi (ili koji sudjeluju na svetoj misi) ne smije prelaziti/biti veći od 30. Stoga je za sudjelovanje na svetoj misi potrebna prijava, a prijaviti se možete ili preko maila (misa.prijava@gmail.com) ili slanjem poruke preko whatsappa odnosno vibera na broj telefona +31649499285. Kada se prijavljujete, potrebno je navesti imena svih koji dolaze na misu s vaše adrese, kao i adresu stanovanja i brojeve telefona (i mail).
 2.  Kada dođete u crkvu, potrebno je slijediti upute kao što su sjesti na mjesto koje vam se odredi ili …
 3. Mjerenje temperature na ulazu.
 4. Provejra jeste li se prijavili; nećete moći uću ukoliko se niste prijavili jer je broj ljudi ograničen.
 5. Korištinje dezinfekcijskih sredstava prilikom ulaska u crkvu kao i prilikom odlaska na svetu pričest.
 6. Neće biti korskog pjevanja kao ni pjevanja puka. 
 7. Maska je obvezna; trebate doći s maskicama. 
 8. Pričešćuje se isključivo na ruke.
 9. Svi izlaze iz klupe prilikom pričešćivanja pa prave krug bez obzira hoće li primiti hosiju ili ne … da se izbjegne nepotrebno blisko susretanje.
 10. Nema kave niti susreta u kantini.
 11. Kolekta će se skupljati na kraju svete mise.

MOLIMO VAS DA OZBILJNO SHVATITE UPUTE I DA SE ISTIH PRIDRŽAVATE!

Natrag na pregled