CRKVENI PJEVAČKI ZBOR

Početak rada sadašnjega pjevačkoga zbora hrvatske katoličke župe sv. Nikola Tavelić, Nizozemska, Rotterdam, smještamo u 1994. godinu. Krajem 1994. u hrvatskoj katoličkoj misiji Rotterdam došlo je do okupljanja mladih, koji su već imali iskustva sa crkvenom glazbom u svojim matičnim mjestima tj. Župama iz kojih su dolazili.

Tako su počeli mladi: Željana i Robert Grabovac, Ignacija Vuković (orgulje), Ignacio Vuković (gitara), Krunoslav Grabovac (gitara), Anamarija i Jelena Matek, te dobili veliku potporu pokojnog fra Lovre Bosankića. Malo poslije je došao Dragan Knežević (gitara) a potom i Tatjana Knežević (flauta).
U to vrijeme, lijepo je bilo vidjeti, toliko mladih da se druže, da sa toliko ljubavi i mnogo entuzijazma vježbaju i rade. Pored klasičnih liturgijskih pjesama počele su se izvoditi i pjesme novih crkvenih glazbenika, koje su još više privlačile mlade i broj članova se brzo povećavao.

Nakon kratkog vremena, zboru su se počeli pridruživati i stariji članovi naše zajednice.
Par godina poslije, dolazi fra Pavao Dominković, koji daje novu snagu, brigu i ljubav prema našem zboru.
Neki članovi su se vratili u domovinu, a Ignacija Vuković i dalje nastavlja voditi zbor, sve do 2005 godine.
Dolaskom fra Ivice Jurišića, nastavlja se briga o postojanju stručnog i kvalitetnog zbora. Jednu godinu orgulje svira gospodja Tjakkina Lutz-Kranenborg, a zatim nastavila gospođa Ankica , gdje joj pri vođenju i vježbanju, pomagao njen suprug Duje Vuković.

Zbor trenutno ima 20tak aktivnih članova različitih dobnih skupina, koji se sa svojim glasovima trude dati maksimum i uljepšati službu Božju na svim nedjeljnim i blagdanskim sv. Misama.
Ostali članovi zbora su: Ana Babić, Boris Mariolović, Branka Ilić, Celina Bilogrević, Dijana Vrebac, Dragica Lučić, Halina Džambo, Ivka Škulj, John Matete, Ljiljana Dodig, Ljiljana Vidović, Marinko Babić, Mira Matete, Mirko Petričević, Nediljka Domazet, Nevenka Grgić, Tamara Ilić, Thea Čović, Zdravko Grgić, Željana Mariolović.

Liturgijska glazba jest glazba koja sve druge nadilazi. Ona obrađuje i izražava ono što je glavno, bitno, jedino nužno - ljubav prema Bogu i bratu čovjeku. Oni koji imaju sluha za pjevanje, mogu pristupiti zboru. Posebno molimo djecu i mlade da nam se pridruže, jer na mladima svijet ostaje.

Za sve informacije oko zbora i pjevanja, obratite se našem župniku fra Miši. Obogatimo naša misna slavlja, pjevajući i svirajući Bogu na čast i tako moleći našega nebeskoga zaštitnika Svetog Nikolu Tavelića za sve nas!