Župnik fra Vjeko Eduard Tomić

Fra Vjeko Eduard Tomić član je Franjevačke provincije Bosne Srebrene od 1987. godine. Za svećenika je zaređen  1994. godine u Sarajevu  po rukama vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Slavonskom Brodu i Splitu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1993. godine kao apsolvent Franjevačke teologije Sarajevo. Poslijediplomski studij dogmatske teologije započeo je na Pontificia Universitas Antonianum u Rimu, nastavio na katoličkom fakultetu Holy Apostles College and Seminary, Cromwell, CT (SAD)  gdje je magistrirao s temom iz dogmatske teologije, a završio na KBF – u Zagreb gdje je pod vodstvom dr. sc. Ante Mateljana 2017. godine na katedri dogmatske teologije obranio doktorski rad pod naslovom “Pokoncilska ekleziologija franjevaca Bosne Srebrene”.

Kao svećenik  od 1995. godine pastoralno je djelovao u BiH (Novi Šeher, Visoko, Guča Gora, Kraljeva Sutjeska, Bučići, Kiseljak, Vareš i Vijaka) i u Australiji (Canberra). Od 2003. do 2006. bio je član Uprave Franjevačke provincije Bosne Srebrene te provincijski duhovni asistent Franjevačke mladeži. Od 1993. do 1997. godine bio je član uredništva, a od 2014. do 2016. godine zamjenik glavnog urednika franjevačkog mjesečnika Svjetlo riječi.

Znanstvene radove objavljivao je u Biltenu Franjevačke teologije i časopisu Hercegovina franciscana dok je priloge vjerskog i popularnog sadržaja objavljivao u Svjetlu riječi, Hrvatskom tjedniku, Pleteru, Hrvatskom vjesniku/Croatian Heraldu, Kraljeva Sutjeska online, Sutješkom vjesniku, Našim ognjištima, Katoličkom tjedniku, Kalendaru Sv. Ante, Bosni Srebrenoj i Dnevnom avazu. Više godina je kao suradnik te urednik emisija vjerskog sadržaja volonterski djelovao na Radio Mariji BiH. Na župama na kojima je djelovao, kroz deset godina je popunjavao i uređivao službene mrežne stranice.

U 2023. godini iz tiska su mu izišle knjige Toliko za večeras iz Kraljeve Sutjeske. Gvardijan kao dopisnik Hrvatskog radija u Australiji te disertacija Pokoncilska ekleziologija franjevaca Bosne Srebrene.