Župnik fra Mišo Sirovina

Osobni podaci:

Ime: Mišo
Prezime: Sirovina
Datum rođenja: 28. svibnja 1980 godine
Mjesto rođenja: Kotor-Varoš, Bosna i Hercegovina (BiH)

Obrazovanje

 • Osnovna škola u Kotor-Varošu (BiH), osmi razred završio u Zagrebu
 • Franjevačka klasična gimnazija u Visokom
 • Novicijat u Livnu
 • Studij teologije i filozofije u Sarajevu
Redovničke i crkvene službe

 • 14. rujna 2004. godine – položio doživotne zavjete
 • 2005. godine – zaređen za đakona u Tuzli
 • 29. lipnja 2006. godine – zaređen za svećenika u Sarajevu
 • 2006 – 2007. godine – župni vikar u Bugojnu
 • 2007 – 2009. godine – župni vikar u Busovači
 • 2009 – 2012. godine – župni vikar u Vitezu
 • 2012 – 2016. godine – župni vikar u Vidošima
 • od srpnja 2016.godine – župnik župe sv. Nikole Tavelića, Rotterdam