Skip to main content

Zašutjeli smo. Križ i događaji vezani uz njega od nas zahtijevaju šutnju.  Mi smo zanijemjeli. Upali smo u prazninu i mrak. Međutim, nema te praznine i nema toga mraka u koji ne može prodrijeti svjetlo uskrnog jutra, koje ne može osvijetliti uskrsna svijeća. Nema toga zla, nema toga pada ni grijeha koje ne može opravdati krsna voda koja se posvećuje na veliku subotu. Ili ako hoćete, nema toga što nije opravdao Isus koji se zove Krist.

 

NA VELIKU SUBOTU IMAT ĆEMO VAZMENO BDIJENJE U SVETOJ NOĆI.

 

Najprije imamo službu svjetla odnosno blagoslov ognja i paljenje svijeća, potom služba riječi, krsna služba i na koncu euharistijska služba. Bit će potom i blagoslov jela.

 

Obred na veliku subotu je u Rotterdamu u katedarali u 18:30 a u Amsterdamu u 23 h. U Amsterdamu će se pjevati hvalospjev Uskrsnoj svijeći.