Krštenje

Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakrament Crkve. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život. Po sakramentu krštenja od nebeskog Oca primamo Duha posinjenja i ubrajamo se u djecu Božju. Krštenjem čovjek postaje novo stvorenje, nanovo rođeno iz vode i Duha Svetog te se po njemu ugrađujemo u kraljevsko svečeništvo i postajemo narod Bogu stečen. Po krštenju smo za Boga vezani – postajemo njegova draga svojina. Ovaj sakrament je početak životnog hoda čovjeka prema vječnom sjedinjenju s Bogom u ljubavi, u nebu.

ZAŠTO ŽELITE KRSTITI VAŠE DIJETE?
Sakrament krštenja dao nam je Isus Krist, da nas po njemu posveti i uključi u svoju Crkvu. Rekao je: «Idite i učinite mojim učenicima sve narode! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!» (Mt 28, 19). Krštenje je temelj kršćanskog života. Bez njega nije moguće primiti ostale sakramente. Po krštenju smo oslobođeni od istočnoga grijeha, nanovo smo rođeni kao djeca Božja te postajemo članovi Crkve katoličke – kršćani.

VI STE PRVI UČITELJI VJERE SVOGA DJETETA!
Vi ćete ga naučiti kako se prekrižiti, Vi ćete ga naučiti molitvu Oče naš, Vi ćete ga voditi u crkvu na svete mise… Dođite nedjeljom i blagdanom na svetu misu moliti Boga za svoj brak, za svoje dijete, za same sebe! Ne zaboravite zajednički moliti u obitelji! Daleko od Vašeg doma bila psovka, pijanstvo, prevara, nerazumijevanje, vrijeđanje, svađe, nasilje i svako drugo zlo… Neka Vaše dijete raste u divnom ozračju plemenitog, sretnog i skladnog kršćanskog obiteljskog života! Ovaj poziv na vjersku obnovu upućuje se i kumovima, jer i oni također imaju veliku ulogu ne samo na krštenju, nego i kasnijem životu djeteta, da bude vjerno krsnom obećanju!

ŠTO JE POTREBNO ZA KRŠTENJE VAŠEG DJETETA

Krštenje najavite oko mjesec dana prije vašem vlastitom župniku
Krštenje je u župi Vašeg boravka, no ako imate želju krstiti dijete u drugoj župi, tada zamolite vlastitog župnika da Vam dadne dozvolu za krštenje u drugoj župi.
Poželjno je (prema Rimskom Obredniku) krštenje obavljati nedjeljom kad Crkva slavi spomen Vazmenog Otajstva – Uskrsnuća Kristova.(ali moguće je, po dogovoru, djecu krstiti i u druge dane)

TKO MOŽE BITI KUM NA KRŠTENJU:

katolik sa navršenih 16 godina života;
treba biti kršten, pričešćen i krizman;
mora biti crkveno vjenčan (nije dovoljno samo civilno vjenčanje)– ali mora također biti i krizman,
da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili da ne živi u izvanbračnoj zajednici
da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati (a mogao bi)
da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom
otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.

Tako kaže Crkveni Zakonik i to moramo uvažiti.

Krsni kumovi su pred Crkvom jamstvo da će dijete biti kršćanski odgojeno. Ako roditelji ne bi mogli tu dužnost izvršiti, onda su kumovi dužni ozbiljno i savjesno pobrinuti se za vjerski odgoj djeteta. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Njihov život mora biti uzoran vjernički život. Ako kumovi nisu iz iste župe donijeti potvrdu vlastitog župnika da mogu kumovati na krštenju.

 

ZA PRIJAVU DJETETA ZA KRŠTENJE OBRATITI SE ŽUPNIKU BILO NA ŽUPNI MAIL (info@tavelic.nl) bilo na broj telefona (061 4444 780)!