Aan de pastorale beroepskrachten, Aan de parochiesecretariaten,

Hierbij het persbericht inzake de aangescherpte maatregelen van de bisschoppen in verband met het corona virus. Tevens is een document met aanvullende richtlijnen voor parochies bijgevoegd. Ik verzoek u deze zo spoedig mogelijk aan alle belanghebbenden kenbaar te maken. De persverklaring staat inmiddels online:

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan

Met vriendelijke groet,

Annemieke de Jong Mevr. drs. A.M.C.B. de Jong

Secretaresse van de bisschop 010-2815183

a.d.jong@bisdomrotterdam.nl

www.bisdomrotterdam.nl

Bisschoppen scherpen maatregelen ivm coronavirus aan !

Maatregelen m.b.t. omgaan met het corona virus !